Tot onze ontsteltenis vernamen wij zonet het
plotse overlijden van Philippe Vande Casteele

Lid van Raad van bestuur van Nationale Renstal Trommelke
Lid van de VAS technische commissie

NR Trommelke biedt zijn familie en vrienden oprechte gevoelens van deelneming aan.
Verder info over afscheid van Philippe volgt, wanneer bekend.